Ostvarivanje prava zaposlenih u kompanijama koje se restrukturiraju

RADNO PRAVO

Ostvarivanje prava zaposlenih u kompanijama koje se restrukturiraju

Zaposleni u kompanijama koje se restrukturiraju ne smeju da trpe štetne posledice zbog propusta koji su u postupku usvajanja Socijalnog programa učinili nadležni organi subjekta privatizacije i Agencija za privatizaciju, kao organ nadležan za sprovođenje postupka restrukturiranja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)