Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

POSEBNI ZAKONI
Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Bitan elemenat krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti je postojanje uzročne veze između preduzetih radnji okrivljenog prema službenim licima i njihovog otežanog izvršenja službene dužnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)