NOVI ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE

TEMA BROJA

POSLOVNO PRAVO

UDK: 347.775(497.11)
COBISS.SR-ID 43845385

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE
* Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sistem zaštite poslovne tajne potpuno je usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a njihov smisao je da pravno sankcionišu svaki akt neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili odavanja poverljivih informacija koje zakonito kontroliše odgovarajuće fizičko ili pravno lice (imalac poslovne tajne). Zakonom o zaštiti poslovne tajne iz 2021. godine precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna, odnosno uređuje se pod kojim se uslovima pribavljanje, korišćenje i otkrivanje poslovne tajne smatra zakonitim, a pod kojim nezakonitim. Odredbe ovog zakona su pravni osnov za građanskopravnu odgovornost u slučaju povrede poslovne tajne, ali je istovremeno takva povreda sankcionisana i kao privredni prestup (ako je učinjena od strane privrednog društva, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu), ali i kao prekršaj (ako je učinjena od strane fizičkog lica, odnosno preduzetnika). Očekuje se da će rešenja sadržana u novom Zakonu doprineti suzbijanju nelojalne konkurencije i jačanju pravne sigurnosti, što će uticati i na stvaranje pogodnije klime za dolazak stranih investicija i brži ekonomski rast Republike Srbije.

Ključne reči: poslovna tajna, odgovornost, usklađivanje propisa, Republika Srbija, Evropska unija, obrnuti inženjering.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)