Nove činjenice u ostavinskom postupku

NASLEDNO PRAVO

Nove činjenice u ostavinskom postupku

Ukoliko je sud utvrdio šta čini ostaviočevu zaostavštinu na osnovu izjava učesnika u ostavinskom postupku, njihova žalba zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja biće neosnovana. Oni u odnosu na novopronađenu imovinu mogu u svako doba da podnesu predlog za donošenje novog rešenja kojim će se ta imovina raspodeliti na osnovu donesenog rešenja o nasleđivanju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)