Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Kada okrivljeni na ročištu u parničnom postupku po tužbi tužioca (privatnog tužioca) preda sudu fotografije i DVD snimak tužioca, tada nije izvršio krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)