Teško ubistvo na svirep način

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo na svirep način

Svirepost se u smislu zakonske odredbe manifestuje u prirodi patnji i bolova koje se nanose žrtvi i prirodi ličnosti učinioca, u njegovoj bezosećajnosti i bezobzirnosti, odsustvu sažaljenja prema žrtvi i patnjama kojima je izlaže.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)