Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Svako objavljivanje ili prikazivanje fotografije bez pristanka lica koje je prikazano, ne predstavlja krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, već je za postojanje krivičnog dela neophodno da je time došlo do osetnog zadiranja u privatni život tog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)