Neovlašćeno fotografisanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno fotografisanje

Fotografisanje kao radnja izvršenja krivičnog dela neovlašćeno fotografisanje, treba da je izvršena neovlašćeno, a za postojanje krivičnog dela neophodno je i da se neovlašćenim fotografisanjem osetno zadire u lični život lica koje se fotografiše.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)