Neovlašćeno držanje opojne droge – velika količina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojne droge – velika količina

Kod činjenice da je okrivljena imala ordiniranu terapiju bensedina i da je na aerodromu držala 30 tableta bromazepama od po 3 mg, kao i 88 ovih tableta od 6 mg, koje je nabavila i držala u medicinske svrhe, za sopstvene potrebe, jer je pošla u inostranstvo gde je trebalo da boravi tri meseca, nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljena držala predmetne tablete u količini koja bi se u krivičnopravnom smislu mogla smatrati velikom količinom s obzirom da iz nalaza veštaka farmaceutske struke proizlazi da je ordinirana terapija po dejstvu izjednačena sa dejstvom tableta koje je kritičnom prilikom držala i inače koristila, te da bi joj tablete u ovoj količini bile dovoljne za nešto više od dva meseca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)