Naknada troškova obrade lizing ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada troškova obrade lizing ugovora

Ugovaranje naknade troškova obrade lizing ugovora nije protivno zakonu, ukoliko je primalac lizinga na transparentan način bio upoznat sa obavezom naknade troškova obrade lizing ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)