Odbijanje optužnog predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje optužnog predloga

U optužnom aktu koji se podnosi zbog krivičnog dela krađe mora biti navedena vrednost stvari koje je izvršilac krivičnog dela protivpravno prisvojio i da je u pitanju svršeno krivično delo, što ako nije navedeno pravilna je odluka prvostepenog suda da odbije optužni predlog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)