NEKA SPORNA PITANJA U RADNOPRAVNOJ PRAKSI – PROBLEM “TETKICA”

TEMA BROJA

RADNO PRAVO

UDK: 331.215.53(497.11)
COBISS.SR-ID 81052425

NEKA SPORNA PITANJA U RADNOPRAVNOJ PRAKSI – PROBLEM “TETKICA”
* Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Rezime: Promena sudske prakse izaziva pravnu nesigurnost i slabi autoritet pravosuđa. U radu je najveća pažnja poklonjena analizi (i kritici) zaključka Vrhovnog kasacionog suda kojim je izmenjena praksa u vezi sa regresom i toplim obrokom u delu javnih službi, da li je minimalna zarada “institut” samo rada u opštem režimu ili se može ustanoviti i kolektivnim ugovorom u sektoru “plata”. U drugom delu dat je prikaz nekoliko stavova iz sudskih odluka sa kritičkim osvrtom.

Ključne reči: minimalna zarada, regres, topli obrok, konvencija MOR-a, javne službe, pravičnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)