Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi čini i lice koje vrši nasilje ili oštećuje imovinu veće vrednosti prilikom dolaska i odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa, iz čega proizlazi da za postojanje ovog krivičnog dela nije od uticaja da li je radnja preduzeta na stadionu ili van njega.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)