Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Na jednostranoj oceni odbrane okrivljenog da zbog zdravstvenih problema sa rukom nije mogao da izvrši krivično delo nasilje u porodici onako kako mu je stavljeno na teret ne može se zasnovati sudska odluka, a da je pri tom, imajući u vidu sadržinu iskaza oštećene, prvostepeni sud propustio da navedenu činjenicu i proveri.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)