Nasilje u porodici

PORODIČNO PRAVO

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici u smislu odredaba Porodičnog zakona podrazumeva svako ponašanje koje odstupa od standarda uobičajenog ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice, za koje da bi bilo kvalifikovano kao nasilje u porodici nije neophodan kontinuitet već je u određenim situacijama dovoljan i jedan akt ponašanja koji ima karakter nasilja u porodici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)