Javne nabavke – stručna ocena ponuda

UPRAVNO PRAVO

Javne nabavke – stručna ocena ponuda

Izvršenu stručnu ocenu ponuda, naručilac je dužan da detaljno dokumentuje i obrazloži, i da u zavisnosti od ishoda stručne ocene ponuda, donese i dostavi ponuđačima obrazloženu odluku o izboru najpovoljnije ponude ili da donese i dostavi obrazloženu odluku o obustavi predmetnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)