Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi

UDK: 140.142:343.711

NAROČITO DRZAK NAČIN KAO BITAN ELEMENAT KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U radu su prikazani brojni primeri iz sudske prakse koji se odnose na krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 3. KZ, odnosno krađa izvršena na naročito drzak način. U pitanju je krivično delo koje je, sa jedne strane, u nadležnosti osnovnog suda često u sudskom postupku, a sa druge strane radi se o krivičnom delu koje pripada određenim pravnim standardima u pogledu bitnog elementa, jer u Zakonu (Krivični zakonik ili neki drugi) nema čvrstih kriterijuma koji opredeljuju bitan elemenat toga krivičnog dela, a to je naročito drzak način postupanja.

Ključne reči: krivično delo na naročito drzak način, Krivični zakonik, sporne situacije u vezi navedenog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)