Naredba o vraćanju optužnice radi dopune istrage

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Naredba o vraćanju optužnice radi dopune istrage

Za postojanje skupa činjenica koje neposredno potkrepljuju opravdanu sumnju da je okrivljeni izvršio kvalifikovani oblik krivičnog dela silovanje potrebno je da pored ostalih dokaza nadležni javni tužilac dostavi dokaz o uzrastu odnosno o odlučnoj činjenici kada je rođena mal. oštećena i samim tim koliko je godina imala u vreme izvršenja krivičnog dela koje se okrivljenom stavlja na teret.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)