Nemogućnost izmene usmenim putem pisanog ugovora u pogledu bitnih elemenata koji nisu sporedne prirode

PRIVREDNO PRAVO

Nemogućnost izmene usmenim putem pisanog ugovora u pogledu bitnih elemenata koji nisu sporedne prirode

Elementi ugovora koji imaju implikaciju kako na način pružanja knjigovodstvenih usluga, tako i na cenu pružanja usluga, ne mogu se podvesti pod sporedne tačke ugovora, te je, za punovažnost takvih odredbi, neophodno iste uneti u integralni tekst ugovora, odnosno zaključiti aneks u istoj formi u kojoj je zaključen i ugovor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)