Naknada štete nastala u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastala u saobraćajnoj nezgodi

Pravni prethodnici oštećenog koji je preminuo u saobraćajnoj nezgodi imaju pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete usled smrti brata odnosno sina, na osnovu člana 200. Zakona o obligacionim odnosima. Dosuđeni iznosi naknade materijalne i nematerijalne štete imaju se umanjiti za 30% a što predstavlja doprinos pokojnog u nastaloj saobraćajnoj nezgodi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)