Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Naknada materijalne štete i pravo na zakonsku zateznu kamatu

Naknada materijalne štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, pa i obaveza isplate naknade dospeva danom donošenja prvostepene presude, od kog trenutka oštećeni ima i pravo na zakonsku zateznu kamatu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)