Naziv izborne liste grupe građana

UPRAVNO PRAVO

Naziv izborne liste grupe građana

Naziv izborne liste grupe građana ne može da sadrži reč „stranka“ ni u jednom padežu, niti naziv registrovane političke stranke, uključujući i skraćeni naziv registrovane političke stranke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)