Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Ima mesta izricanju mere bezbednosti oduzimanja predmeta kada se radi o predmetu koji je bio namenjen za izvršenje krivičnog dela bez obzira što nije u svojini učinioca krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)