Kršenje zabrane preinačenja na gore izricanjem novčane kazne umesto uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Kršenje zabrane preinačenja na gore izricanjem novčane kazne umesto uslovne osude

Prekršena je zabrana preinačenja na gore, kada je drugostepeni sud preinačio odluku o krivičnoj sankciji i okrivljenog, umesto uslovne osude, osudio na novčanu kaznu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)