Korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

UPRAVNO PRAVO

Korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

Lice koje ostvari pravo na podsticaje u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva, dužno je da investiciju za koju je ostvario pravo na podsticaje, realizuje u roku koji se utvrdi rešenjem nadležnog organa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)