Imovinsko-pravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinsko-pravni zahtev

Odredba o imovinskopravnom zahtevu je nepravilno primenjena tako što je oštećeno privredno društvo za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva upućeno na parnicu jer je oštećeni istakao odštetni zahtev, a u konkretnom slučaju nije bilo mesta obavezivanju optuženih da ovom oštećenom na ime odštetnog zahteva isplate iznos od 6.212,00 dinara, jer su stvari koje su oduzeli odmah i vratili oštećenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)