Dostavljanje obaveštenja o odustanku od krivičnog gonjenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dostavljanje obaveštenja o odustanku od krivičnog gonjenja

Ukoliko oštećeni kao tužilac ima punomoćnika za koga postoji punomoćje u spisima predmeta, obaveštenje o odustanku nadležnog javnog tužioca od krivičnog gonjenja okrivljenog dostavlja se samo punomoćniku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)