Category Archives for "Upravno pravo"

Otklanjanje nedostataka koji su smetnja za proglašenje izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Otklanjanje nedostataka koji su smetnja za proglašenje izborne liste

U situaciji kada je opštinska izborna komisija našla da koalicioni sporazum sadrži nedostatke koji su smetnja za proglašenje izborne liste, odnosno da koalicioni sporazum u ime registrovanih političkih stranaka nisu zaključila lica ovlašćena statutom stranke, dužna je da podnosiocu izborne liste zaključkom naloži da najkasnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka otkloni nedostatke izborne liste i da mu ukaže na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka.

Ponavljanje postupka po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Samo u slučaju kada se sazna za nove činjenice i nove dokaze ili je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka činjenica ili dokaz, može se i po proteku roka za ponavljanje postupka po Zakonu o opštem upravnom postupku ponoviti postupak okončan rešenjem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.