Category Archives for "03"

Razlog za poništaj rješenja o otkazu ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Razlog za poništaj rješenja o otkazu ugovora o radu

Propust poslodavca da prije otkaza ugovora o radu pisanim putem upozori zaposlenog na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i ostavi mu rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navod iz upozorenja, predstavlja zakonski razlog za poništaj rješenja o otkazu ugovora o radu.

Pravo na povraćaj plaćenog poreza na promet nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na povraćaj plaćenog poreza na promet nepokretnosti

Ako se ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnosti raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, a prije upisa u zemljišne knjige novog vlasnika, ili ako se ugovor raskine ili poništi odlukom suda, poreski obveznik ima pravo na povraćaj plaćenog poreza.