Category Archives for "02"

Povreda principa in dubio pro reo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Povreda principa in dubio pro reo

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud donio osporenu presudu bez poštovanja pravnog stava Ustavnog suda izraženog u Odluci AP 2635/09 od 28. septembra 2012. godine, odnosno kada u postupku nije dato logično i uvjerljivo obrazloženje da je optužba dokazala apelantovu krivicu za predmetno krivično djelo, nego obrazloženja presuda ostavljaju razumnu sumnju o apelantovoj krivici.

Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku

Nema kršenja prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u osporenim presudama dali jasne i precizne razloge zasnovane na zakonu zbog čega je u konkretnom slučaju apelant odbijen s postavljenim tužbenim zahtjevom, u čemu Ustavni sud ne vidi bilo kakvu proizvoljnost, kao i da je miješanje u apelantovo pravo na ugled imalo legitiman cilj i bilo u skladu s principom proporcionalnosti, odnosno da na njega nije stavljen pretjeran teret.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.