Bitna povreda odredaba krivičnog postupka koja se odnosi na nedozvoljen dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka koja se odnosi na nedozvoljen dokaz

Prvostepeni sud može zasnovati svoju presudu na osnovu izveštaja Centra za socijalni rad u kome je citirana izjava oštećene u vezi krivičnog dela nasilje u porodici iako se oštećena kao svedok na glavnom pretresu koristila pravom iz člana 94. ZKP da ne svedoči.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)