Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

U situaciji kada je doneta ranija presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe, koja je ukinuta po žalbi javnog tužioca, donošenjem nove presude kojom je okrivljeni oglašen krivim, nije povređena zabrana preinačenja na štetu okrivljenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)