Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i ubistvo

To što se sudski veštak medicinske struke ne može izjasniti jasnije nego što se izjasnio u nalazu i mišljenju da li je oštećena a sada pokojna hodala, stajala i u kom je položaju bila u odnosu na onog ko je pucao ne čini izreku presude nerazumljivom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)