Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je oštećena, saslušana na glavnom pretresu u svojstvu glavnog svedoka izjavila da ostaje pri onome što je iznela kao svedok kod OJT u Čačku, a ispitivanju oštećene na glavnom pretresu su prisustvovali okrivljeni i njegov branilac čime je konvalidiran njen iskaz dat na zapisniku pred OJT.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)