Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Vrednost protivpravno pribavljene imovinske koristi je bitan element krivičnog dela teška krađa, pa ukoliko prvostepena odluka ne sadrži podatke koji se tiču vrednosti protivpravno pribavljene imovinske koristi tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer odluka nema razloge o odlučnoj činjenici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)