Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada se donese presuda u ponovljenom postupku, a nakon što se okrivljenom sudilo u odsustvu, tada ne može da nastupi zastarelost krivičnog gonjenja, ako nije nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)