Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud je dužan da proveri odbranu maloletnika posredstvom drugih dokaza da maloletnu oštećenu nije tukao on već njen brat i roditelji, nakon i u vezi sa kritičnim događajem koja odbrana se ne može isključiti na osnovu medicinske dokumentacije za maloletnu oštećenu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)