Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Zasnivanjem presude na zakonitim dokazima kao što su kriminalističko-tehnička dokumentacija poruka sa mobilnih telefona, uvid u spise radi utvrđivanja okolnosti u pogledu izrečenih mera zaštite od nasilja u porodici i uvid u izveštaj Centra za socijalni rad u pogledu utvrđivanja okolnosti od značaja za pružanje zaštite licu od nasilja u porodici nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)