Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda kojom je optuženi kao vlasnik radnje oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo poreska utaja ne sadrži jasne razloge o odlučnim činjenicama u situaciji kada je optuženi sa vlasnikom jedne firme zaključio ugovore i sporazume kojima se predviđa da angažovani radnici svoja prava po osnovu rada ostvaruju u toj firmi, što potvrđuje i vlasnik te firme, a ti ugovori i sporazumi nisu nigde zavedeni niti evidentirani.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)