Akt diskriminacije i naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Akt diskriminacije i naknada nematerijalne štete

Ukoliko tužilac učini verovatnim da je tuženi izvršio akt diskriminacije, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela jednakih prava i obaveza snosi tuženi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)