Zamena izrečene kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena izrečene kazne

Ukoliko se okrivljeni ogluši o sve dogovore radi izvršenja kazne rada u javnom interesu koja mu je izrečena pravnosnažnom presudom, pa se i na zvanično upućenu pismenu opomenu ne javi u odeljenje za tretman i alternativne sankcije radi započinjanja izvršenja predmetne kazne, postupajući sudija je ovlašćen da predloži zamenu kazne rada u javnom interesa u kaznu zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)