Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Kada usvaja zahtev za rehabilitaciju ukoliko je postavljen i zahtev za naknadu troškova postupka, prvostepeni sud je u obavezi kada donosi odluku da svaka stranka snosi svoje troškove postupka u tom pogledu da se određeno izjasni da li je u konkretnom slučaju reč o statusnom ili imovinskom sporu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)