Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Zakon izričito zabranjuje da izvršilac krivičnog dela silovanje na štetu maloletnog lica bude uslovno otpušten.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)