Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Nedozvoljen promet akciznih proizvoda

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Kod krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prometom se ne smatra samo prodaja kao krajnji cilj, već i sve druge prateće poslovne aktivnosti koje se preduzimaju u tom cilju, kao što je preduzimanje aktivnosti u vezi sa nabavkom robe (cigareta) i njenim otpremanjem sa namerom prodaje kupcima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)