Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Kada je osuđeni tokom izdržavanja kazne maloletničkog zatvora ispoljio neprilagođeno ponašanje zbog čega su mu više puta izricane disciplinske mere, tada nisu ispunjeni uslovi da se isti pusti na uslovni otpust iako je izdržao jednu trećinu kazne maloletničkog zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)