Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prema licima mlađim od 14 godina, ni po zahtevu oštećenog, ne može se pokrenuti krivični postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)