Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Prvostepeni sud je u obavezi da na pouzdan način utvrdi postojanje umišljaja na strani maloletnika prema kome se vodi krivični postupak što ako ne učini odluka nema razloga o odlučnim činjenicama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)