Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

Izreka presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru je nerazumljiva kada je navedeno da je okrivljeni “na drugi način” ometao službena lica – oštećene, a potom je dat opis radnje izvršenja okrivljenog koja se odnosi na napad na telesni integritet oštećenih.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)