Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda može se podneti samo zbog povrede zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rešenje stvari, a ne i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)