Zabrana raskida ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana raskida ugovora o radu

Zakonom je predviđena zabrana poslodavcu da raskine ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu punog radnog vremena zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života ili dijete sa teškim invaliditetom, kao i sa licem koje koristi neko od navedenih prava, kao i za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)